Tuzemský internetový obchod. 1 den dodací lhůta.

Prohlášení o ochraně soukromíNázev registru

Jeronův zákaznický registr.

Účel zpracování osobních údajů

Registr slouží pro řízení vztahů se zákazníky, kontakt se zákazníky a marketing.

Datový obsah registru

Kontaktní údaje zákazníka a údaje umožňující objednání: jméno, příjmení, ulice, PSČ, pošta, telefonní číslo, e-mailová adresa. Možnost zasílání marketingových sdělení zákazníkovi, pokud s tím zákazník dal samostatný souhlas při vytváření zákaznického účtu. Informace o zákaznických objednávkách, dodávkách a vrácení.

Pravidelné zdroje informací

Kontaktní a zákaznické údaje registru jsou získávány na začátku zákaznického vztahu a v jeho průběhu ze změn provedených zákazníkem vůči správci. Vztah se zákazníkem vzniká, když zákazník vytvoří názvy domén pro internetový obchod nebo objedná produkty. Zákaz marketingu se volí při registraci. Zákazník může svůj zákaz marketingu později změnit.

Zveřejňování informací

Informace z registru zákazníků nebudou zveřejněny.

Zásady ochrany registru

Registr zákazníků je veden v elektronické podobě. Pouze samostatně určení zaměstnanci registrátora jsou oprávněni používat systém obsahující údaje o zákaznících a údaje o zákaznících měnit.