Zásady ochrany osobních údajů společnosti Jerone Group Oy

Společnost Jerone shromažďuje informace o svých zákaznících a uživatelích svého internetového obchodu, aby svým zákazníkům poskytla co nejlepší zážitek při využívání svých služeb. Údaje o zákaznících se používají mimo jiné k poskytování bezpečných služeb a ke zlepšování kvality služeb zákazníkům a internetového obchodu.

Společnost Jerone respektuje soukromí svých zákazníků a shromážděné osobní údaje bude používat pouze k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Jerone nebude prodávat ani sdílet údaje svých zákazníků k jiným účelům, než které jsou uvedeny v části 7 těchto zásad ochrany osobních údajů.


Správce údajů:

Jerone Group Oy ( IČO: 2381931-8)

Kontaktní údaje: Jerone, spol. s r. o:
Sulapuronkatu 1
33700 Tampere

Kontaktní údaje pro záležitosti týkající se rejstříku:

Kontaktní údaje: Tel. 0408280202
E-mail: zákaznický servis (at) jerone.fi


Název rejstříku

Název: Registr zákazníků Jerone

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro níže uvedené předem definované účely:

Obsah údajů v registru

Kontaktní a objednací údaje zákazníka: jméno, příjmení, ulice, PSČ, obec, telefonní číslo, e-mailová adresa. Možnost zasílání marketingových sdělení zákazníkovi za předpokladu, že k tomu zákazník udělil výslovný souhlas při vytváření zákaznického účtu. Informace o objednávkách zákazníků, dodávkách a vrácení zboží.

Pravidelné zdroje údajů

Kontaktní údaje a údaje o zákazníkovi v registru jsou získávány na začátku vztahu se zákazníkem a v průběhu vztahu se zákazníkem ze změn, které zákazník provedl u správce. Vztah se zákazníkem vzniká, když zákazník vytvoří doménová jména pro internetový obchod nebo objedná produkty. Při registraci je vybrán marketingový opt-out. Zákazník může svůj opt-out později změnit.

Zveřejňování informací

Některé nezbytné informace předáváme třetím stranám, abychom splnili své povinnosti v souvislosti s doručováním objednávek. Mezi tyto třetí strany patří např:

V případě potřeby budeme informace sdělovat také na žádost orgánů veřejné moci, pokud to vyžaduje zákon.


Zásady ochrany registru

Registr zákazníků je veden v elektronické podobě. Přístup do systému obsahujícího údaje o zákaznících a právo měnit údaje o zákaznících je vyhrazeno konkrétně určeným zaměstnancům správce.


Ostatní:
Obecně platí, že osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vztahu se zákazníkem. Zákazníci, kteří se přihlásili k odběru, obdrží e-mailem informační bulletin, jehož odběr lze zrušit kliknutím na tlačítko pro odhlášení na konci dopisu. Odběratel našeho newsletteru se může sám odhlásit prostřednictvím odkazu v každém námi zaslaném newsletteru. Zákazník může požádat o anonymizaci nebo vymazání osobních údajů, které se ho týkají, z naší evidence. Na některé údaje se mohou vztahovat zákonné povinnosti delšího uchovávání (např. zákon o účetnictví a zákon o ochraně spotřebitele).